Onze afspraken

  1. De leerlingen dragen sport/danskledij  (dus geen rokjes, kleedjes of jeansbroeken) en  propere (indoor)sportschoenen.

  2. De leerlingen binden hun haren vast tijdens het dansen.

  3. Er wordt niet gegeten in de sportzaal, drinken (liefst water) wordt sterk aangeraden.

  4. De leerlingen komen op tijd naar de les. Te laat-komers vragen toestemming aan de leerkracht om de les alsnog te kunnen bijwonen.

  5. Indien de betaling van de inschrijving niet binnen redelijke termijn gebeurt, neemt de leerling niet meer deel aan de lessen

  6. De ouders en andere kinderen  blijven niet in de sportzaal kijken tijdens de danslessen. Op aangegeven tijdstippen worden de ouders uitgenodigd om hun zoon of dochter te zien dansen.

  7. De GSM wordt afgezet tijdens de dansles.
  8. De lessen en communicatie gebeuren  in het Nederlands , een basiskennis van deze taal is vereist.